Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Thursday, 10 June 2010

TIE - Test of Interactive English

To Test of Interactive English είναι μια σχετικά νέα εξέταση πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας το περιεχόμενο της οποίας είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που συναντούσαμε μέχρι τώρα σε τέτοιου είδους εξετάσεις. Ανάλογα με την απόδοση του κάθε σπουδαστή δίνεται ένα πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση της κλίμακας που βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης CEF. (Διαβάστε για τα επίπεδα γλωσσομάθειας εδώ.) Τα επίπεδα Β1 μέχρι και C2 - Proficiency αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Προετοιμασία
  • Book
  • Investigation
  • News Story
Book
Επιλογή ενός βιβλίου στα Αγγλικά.

Investigation - Mini-Project
Διεξαγωγή έρευνας σε θέμα της επιλογής του.

News Story
Παρακολούθηση ενός θέματος της επικαιρότητας στα ΜΜΕ.

Το Investigation και το News Story καταγράφονται σε logbook το οποίο οι υποψήφιοι έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Δείτε δείγματα εδώ.

Γραπτή Εξέταση - 60 λεπτά

Κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης ο υποψήφιος μπορεί να έχει τα παρακάτω:
- βιβλίο , - λεξικό , logbook.

Θέμα 1 - προετοιμασμένο
Ο υποψήφιος καλείται να γράψει μια έκθεση (essay) στο θέμα το οποίο δεν εξετάστηκε στην προφορική εξέταση - book / news story.

Θέμα 2 - άγνωστο
Ο υποψήφιος καλείται να γράψει μια έκθεση σε θέματα που αφορούν γενικές καταστάσεις και εμπειρίες του μέσου ανθρώπου. Δείτε δείγματα εδώ.

Προφορική Εξέταση

Η προφορική εξέταση διαρκεί 25-30 λεπτά για κάθε 2 υποψηφίους. Παρουσιάζουν το βιβλίο / news story και απαντούν σε ερωτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του TIE.


No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails