Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Wednesday, 28 April 2010

english.gr NEWS - Τεύχος 4

Τεύχος 4 March - April 2010 Issue 4


Προηγούμενα τεύχη
Past issues : click here

Thursday, 22 April 2010

Paperless Earth Day pledge for teachers


April 22nd is the 40th celebration of Earth Day. Almost 1500 teachers from around the world pledged to go paperless.

Interesting Paper Facts
 • Recycling 54kg of newspaper will save one tree
 • The average daily web user prints 28 pages daily
 • 324 liters of water is used to produce 1kg of paper
 • 95% of business information is still stored on paper


1500 καθηγητές από όλο τον κόσμο δεσμεύτηκαν να μη χρησιμοποιήσουν και να μη δεχτούν χαρτί στη τάξη τους σήμερα , Ημέρα της Γης. Κάθε τμήμα ετοίμασε κάτι διαφορετικό. Χρησιμοποιήσαμε πολλά νέα προγράμματα στο διαδίκτυο και ανακαλύψαμε νέους τρόπους μάθησης χωρίς βιβλία.

We celebrated Earth Day by not using any paper in the classroom today. Students used their imagination and created some interesting presentations using Wordle , Prezi and Voice Thread.

Wordle

Wordle allows you to make word clouds. Type in any words and then select the layout, colour and font.
An amazing tool to create presentations. Each presentation is a large map. Add text, images etc and choose where you want to zoom in and in which order. Here is a simple Prezi made by students for Earth Day.


Voice Thread is a multimedia slideshow that holds images, documents and videos.To learn more about the Teacher Paperless pledge and the teachers who participated, visit this blog: http://teachpaperless.blogspot.com/2010/04/happy-paperless-earth-day.html


Wednesday, 21 April 2010

Be Remarkable

There are times in life when we lose focus on our goals. When no matter how hard we try, it seems as if there is no light at the end of the tunnel. These are the times when we need to be motivated. Whether you're a teacher, a parent or a student I'm sure you will find this video inspiring.

English Subtitles

Have you ever felt
That you are supposed to do
Something Special, Important, Amazing, Outstanding
That only you can do
And you were destined for greatness.

Remember when you thought anything was possible?
IT IS!

There will be moments in your life
When an opportunity is presented to you
To do something
Brilliant , Extraordinary , Remarkable
That fits your Talents , Abilities and Experiences
Changing your life forever

As Difficult, Frustrating and Fearful
As these times are
They also bring Change
We do face an uncertain and unsettling future
But not one without
Vision, Hope, Opportunity

So, what are you going to do ?
For what might be your finest hour
To make your mark
Make a difference
Leave your legacy
By choice not by chance

Create , Innovate
Build your future
Be your own boss
Have financial security and confidence
Reach out
Look inward
Step forward

Remember
There is no chance
No fate, destiny
That can hinder or control
The firm resolve of the human soul.

So don't squander
Even one more day
Don't settle for less
When the world has made it so easy
To BE REMARKABLE

Do something that matters
And what you do
Do with all your Heart
Might, Mind and Strength
Embrace your future
With an enthusiastic welcome

Build a business
Be a leader
Make your city , country , the world
A better place

Have you ever felt that
you are supposed to do
something Special?

YOU ARE !!!Tuesday, 13 April 2010

Αγγλικά για Πανελλήνιες - Έκθεση

Στο τρίτο μέρος της νέας εξέτασης του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών στις Πανελλήνιες εξετάσεις ο υποψήφιος καλείται να συντάξει ένα κείμενο περίπου 180-200 λέξεων. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με 40 μονάδες από τις εκατό που είναι το σύνολο.

Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι:
 • περιγραφή ( descriptive essay)
 • διήγηση (narrative)
 • έκφραση άποψης (opinion essay)
 • διατύπωση επιχειρηματολογίας (argumentative essay)
Δείτε τα νέα δείγματα εξέτασης εδώ.

Saturday, 10 April 2010

Νέα Δείγματα Θεμάτων ECPE (Proficiency)

Visit ELI"s website to download the new sample ECPE Test. The sample includes the test booklet, the audio files, speaking prompts , the answer key and information on how to use the practice test effectively.


Στην ιστοσελίδα του ELI μπορείτε να κατεβάσετε το νέο δείγμα θεμάτων ECPE (Michigan Proficiency). Περιλαμβάνει το test booklet, το ηχητικό αρχείο (mp3), speaking , τις λύσεις καθώς και οδηγίες για την αποδοτικότερη χρήση του δείγματος. 

Download / Κατεβάστε το δείγμα εδώ.


Preliminary Tests are an excellent way to prepare for the ECPE. Each test lasts only 30 minutes. Research has shown that students who answer 2/3 of the answers correctly (66%) are more likely to succeed in the ECPE.

Για περισσότερη εξάσκηση δοκιμάστε ένα Preliminary Test. Διαρκεί 30 λεπτά και είναι πολύ χρήσιμο για την προετοιμασία σας για εξετάσεις Proficiency. Βάσει ερευνών όσοι υποψήφιοι απαντήσουν σωστά στα 2/3 των ερωτήσεων (66%) έχουν πολλές πιθανότητες να πετύχουν στις εξετάσεις ECPE. 


Download / Δείτε τα Preliminary Tests εδώ

Ελληνοαμερικανική Ένωση : Τεστ Κατάταξης Ελληνικών , Β2 (Lower) , C1 (Advanced) , Μετάφρασης , Έκθεσης

HAU Online Placement Tests

Μετά από πολλές ερωτήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για Τεστ Κατάταξης σας παρουσιάζουμε αναλυτικά όλα τα τεστ.

1. Κάντε κλικ εδώ για πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

2. Επιλέξτε κατηγορία.

 • ALCE (C1 - Advanced)  Grammar, Reading, Listening , Vocabulary
 • ECCE (B2 - Lower)  Grammar , Reading , Listening , Vocabulary
 • English Placement Test for ADULTS (για ενήλικες)
 • Greek (as a foreign language)
 • Translation Test
 • Writing Test (your writing will be evaluated by the HAU)
3. Ξεκινήστε το τεστ και Καλή Επιτυχία!


Thursday, 8 April 2010

TOEFL iBT Writing Topics

Students who wish to study abroad are often required to take the TOEFL iBT (Internet Based Test). TOEFL is a widely accepted English language test. However, scores are valid for only two years after taking the exam.

There are two writing tasks:
1. Integrated - Students are asked to write based on what they read and hear.
2. Indepedent - Students are asked to support their opinion on a topic. (30 mins). The complete list of topics is available here .

These prompts are also useful to practice speaking.
For more information about English language exams in Greece, select Exams from the menu above.
To visit the official TOEFL site click here.

Wednesday, 7 April 2010

Mind Maps : School , CrimeΗ δημιουργία σχεδιαγράμματος αποτελεί μια από τις καλύτερες μεθόδους απομνημόνευσης. Στις εικόνες βλέπετε ένα τρόπο οργάνωσης λεξιλογίου. Δημιουργώντας ένα θεματικό σχεδιάγραμμα οι μαθητές συγκεντρώνουν καινούριες αλλά και γνωστές λέξεις. Με αυτόν τον τρόπο θυμούνται όλες τις λέξεις που χρειάζονται όταν π.χ. γράφουν μια έκθεση ή καλούνται να μιλήσουν για ένα θέμα.

Mind Maps are an excellent way to memorise vocabulary. Not only do you learn new vocabulary easily but you have a lot of fun creating them. Mind maps are one of the most widely-used memory techniques. Students put all the vocabulary they need in one colourful diagram making it easy to remember all the words they need related to a certain topic.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails