Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Tuesday, 13 April 2010

Αγγλικά για Πανελλήνιες - Έκθεση

Στο τρίτο μέρος της νέας εξέτασης του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών στις Πανελλήνιες εξετάσεις ο υποψήφιος καλείται να συντάξει ένα κείμενο περίπου 180-200 λέξεων. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με 40 μονάδες από τις εκατό που είναι το σύνολο.

Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι:
  • περιγραφή ( descriptive essay)
  • διήγηση (narrative)
  • έκφραση άποψης (opinion essay)
  • διατύπωση επιχειρηματολογίας (argumentative essay)
Δείτε τα νέα δείγματα εξέτασης εδώ.

1 comment:

Anonymous said...

EXCELLENT WORK BRAVO !
VERY VERY USEFUL

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails