Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Saturday, 13 November 2010

Οι εξετάσεις ενισχύουν την μνήμη

  

Μέχρι τώρα κυριαρχούσε η αντίληψη ότι οι εξετάσεις ήταν απλά μια μορφή αξιολόγησης της μάθησης.  Σύμφωνα με άρθρο της Science Daily έχει αποδειχτεί μέσα από πληθώρα ερευνών ότι οι εξετάσεις χρησιμεύουν όχι μόνο για να αξιολογούν τις γνώσεις των μαθητών αλλά ενισχύουν τη μνήμη.

  Γράφοντας ένα διαγώνισμα (practice test), ο μαθητής προσπαθεί να ανακαλέσει στη μνήμη του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες  να τις θυμάται και στο μέλλον. Η υπεύθυνη της έρευνας δήλωσε ότι παρόλο που έχουν γίνει εκατοντάδες έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εξετάσεων , στην ουσία γνωρίζουμε ελάχιστα.


  Η εξήγηση για την επίδραση των εξετάσεων στη μνήμη βρίσκεται στην εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών κωδικοποίησης.Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εκμάθηση ξένης γλώσσας. Αν είχαμε να μάθουμε ότι η λέξη conservation σημαίνει διατήρηση θα επαναλαμβάναμε αυτό το ζευγάρι λέξεων μέχρι να τις μάθουμε. Αυτή η μέθοδος όμως έχει κριθεί αναποτελεσματική. 

  Για καλύτερο αποτέλεσμα θα βρίσκαμε μια λέξη-κλειδί που να μας βοηθήσει στην απομνημόνευση π.χ. κονσέρβα - η κονσέρβα διατηρεί το περιεχόμενο άρα η λέξη conservation σημαίνει διατήρηση. Η έρευνα έδειξε ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι εξεταζόμενοι έβρισκαν λέξεις κλειδιά πιο εύκολα απ ότι όταν απλά μελετούσαν.'Ετσι οι ανεπίσημες εξετάσεις (practice tests) συμβάλλουν στην διαδικασία της μάθησης και απομνημόνευσης πολύ περισσότερο απ ότι νομίζαμε. 

Διαβάστε προηγούμενες αναρτήσεις για το πως μαθαίνουμε εδώ

Saturday, 6 November 2010

Michigan Advanced (C1 - ALCE) New Format and Content


As of January 2010 students are given a Results Report on a scale of 0-30 for every section.
In June 2011 candidates will take the Revised ALCE examination.

Revised ALCE Examination 

Listening 40 mins - 40 questions.

Part 1 (10 questions)
The graphs and tables will be replaced by 5 short dialogues. The questions will be printed in the candidate's booklet.

Part 2 (10 questions)
There are 10 multiple choice questions which are written in the answer booklet.

Part 3 (10 questions)
Each part is heard twice.

Part 4 (10 questions)
There are 10 multiple choice questions which are written in the answer booklet.


Grammar, Vocabulary , Reading 80 mins - 100 questions

Grammar : 40 questions

Vocabulary : 40 questions

Reading : 3 texts (approx. 500 words each) , 6-8 questions each


Writing 30 mins - 1 task

Candidates choose one out of two argumentative essay topics. (There will no longer be a report)


Speaking 11 - 13 mins

Part 1 : warm up 
Part 2 : discussion based on prompts
Part 3 : wider discussion on previous topic
Part 4 : arguing a case and supporting opinion 


Θέματα ΚΠΓ Γ1 Μαΐου 2009 (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)Ενότητα 1 - Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Ενότητα 2 - Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Ενότητα 3 - Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Ενότητα 4 - Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Θέματα ΚΠΓ Β2 Μαΐου 2009 (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)Ενότητα 1 - Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Ενότητα 2 - Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Ενότητα 3 - Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Ενότητα 4 - Παραγωγή Προφορικού Λόγου


Θέματα ΚΠΓ Β1 Μαΐου 2009 (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)Ενότητα 1 - Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Ενότητα 2 - Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Ενότητα 3 - Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Ενότητα 4 - Παραγωγή Προφορικού Λόγου


Θέματα ΚΠΓ Β1 Νοεμβρίου 2009 (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)


Ενότητα 1 - Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Ενότητα 2 - Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Ενότητα 3 - Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Ενότητα 4 - Παραγωγή Προφορικού Λόγου


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails