Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Monday, 31 January 2011

Cambridge PET & PET for Schools (B1) Format and Samples

Cambridge ESOL Exams
To PET (Preliminary English Test) αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για γλώσσες (CEF). Δείτε αναλυτικά τα επίπεδα γλωσσομάθειας εδώ. To PET for schools έχει την ίδια μορφή και αντιστοιχεί στο ίδιο επίπεδο με μόνη διαφορά τη θεματολογία η οποία προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Format - Δομή

Paper 1 - Reading & Writing - 1 hour 30 minutes

Reading: 5 parts - 35 questions -  mark 25%
Writing: 3 parts - 7 questions -  mark 25%

Paper 2 - Listening - 35 minutes

Listening: 4 parts - 25 questions -  mark 25%

Paper 3 - Speaking - 10 - 12 minutes

Speaking: 4 parts -  mark 25%

Resources 

Information for candidates can be found here.
Sample papers for the PET exam
Sample papers for the PET for Schools exam
PET for Schools vocabulary list
PET online Practice Test

Computer Based PET 

The PET exam is also available as a computer-based test. Download the samples from the following links.

CB PET Reading & Writing  practice test    key 
CB PET Listening practice test   key 


CB PET for Schools Reading & Writing   key
CB PET for Schools Listening    key   


For more details and registration visit the Cambridge ESOL website.

Sunday, 30 January 2011

Ημερομηνίες Εξετάσεων Αγγλικής Γλώσσας Μαΐου 2011


Κάποιες εξετάσεις που δεν αναφέρονται είτε δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα ημερομηνίες είτε διενεργούν εξετάσεις πολλές φορές το χρόνο. Οι εξετάσεις που αναφέρονται ΔΕΝ είναι οι μόνες που αναγνωρίζονται. Θα ακολουθήσουν αναρτήσεις και για άλλους εξεταστικούς φορείς.

Saturday, 15 January 2011

Simple English Wikipedia - The online encyclopedia for students
The Simple English Wikipedia is a free online encyclopedia. It is written in simple English words and grammar, making it suitable for children and adults learning English. As on all wiki pages, you can contribute by creating , editing  and updating pages. Once you find the page you are interested in, you can download it as a PDF or print it.

This is an example of a PDF created after looking up the word "school".
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails