Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Monday, 4 January 2010

Δομή και περιεχόμενο TOEIC

Οι εξετάσεις TOEIC στην Ελλάδα διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Στις εξετάσεις TOEIC συμμετέχουν πάνω από 5 εκατομμύρια υποψήφιοι κάθε χρόνο.

Μύθοι γύρω από το TOEIC:

-έχει περιορισμένη ισχύ
-δεν είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ

Το TOEIC έχει απεριόριστη ισχύ και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ (εκτός από το επίπεδο Proficiency)

Ο υποψήφιος πιστοποιείται στο αντίστοιχο επίπεδο που υποδηλώνει η βαθμολογία του.

Β1 Basic 405 - 500
B2 Lower 505 - 780
C1 Advanced 785 - 900

Δομή

Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- 100 ερωτήσεις εξέτασης ακουστικής κατανόησης
- 100 ερωτήσεις εξέτασης κατανόησης κειμένου

www.hau.gr

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails