Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Tuesday, 1 September 2009

E-learning vs Blended learning

Με τον όρο e-learning (ηλεκτρονική διδασκαλία) εννοούμε την εξ 'αποστάσεως εκπαίδευση που περιλαμβάνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα. Ο καταρτιζόμενος έχει 24ώρη πρόσβαση στο διδακτικό υλικό μέσω διαδικτύου και επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή πάλι ηλεκτρονικά.
Τα πλεονεκτήματα του e-learning είναι πολλά και παρουσιάζει ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση. Προκύπτουν όμως κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με την ηλεκτρονική διδασκαλία
- είναι σωστό να καταργούμε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας;
- ο εκπαιδευόμενος και εκπαιδευτής πρέπει να επικοινωνούν μόνο ηλεκτρονικά;

Τη λύση σε αυτούς τους προβληματισμούς έδωσε η εξέλιξη του e-learning. Υπάρχουν πλέον αρκετές μορφές, η πιο διαδεδομένη εκ των οποίων είναι το Blended Learning (μικτή μάθηση).

Blended Learning

Ενσωματώνει την παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα με την ηλεκτρονική μάθηση. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα εξ ΄αποστάσεως -στα οποία υπάρχει καθημερινή ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή - αλλά και μαθήματα στην τάξη διατηρώντας έτσι προσωπική επαφή με τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής έχει το ρόλο του συμβούλου ο οποίος καθοδηγεί και εξατομικεύει την διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου


- Διδακτικό Υλικό

Το διδακτικό υλικό είναι σε ψηφιακή μορφή . Με αυτόν τον τρόπο η μάθηση γίνεται αξιοποιώντας όλες τις αισθήσεις ελαχιστοποιώντας σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο που πρέπει να αφιερωθεί στη μελέτη.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails