Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Tuesday, 15 December 2009

My favourite animal - Students' Blog

Horse

My favourite animal is the horse. It's brown and big. It's got a long tail and long legs. It can run fast and it can jump, but it can't fly or swim. It eats apples and carrots and drinks water. That's my favourite animal.


Dog

My favourite animal is the dog. Dogs are big or small. I like small dogs and white dogs, too! A dog can be white, black or brown. Dogs are very cute. They can play with teddy bears, swim, run and climb. They've got little ears and cold noses.


Squirrel

My favourite animal is my squirrel. Its name is Loula. It is small. It is grey and brown and it is from Italy. It's got a small nose, small eyes and a big tail. It can climb the house and the stairs. It can't fly, paint, sing or dance. The squirrel is a very beautiful pet.
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails