Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Tuesday, 15 December 2009

Θέματα Edexcel (Levels 2-5) May 2009


The theme of the May 2009 Level 2 (B1) London Test of English is MOVING TO A NEW HOUSE.
You can find the past paper here.


The theme of the May 2009 Level 3 (B2) London Test of English is FOOTWEAR.
You can find the past paper here.
Zip file with mp3 & key

The theme of the May 2009 Level 4 (C1) London Test of English is IMAGE.
You can find the past paper here.

The theme of the May 2009 Level 5 (C2) London Test of English is COMMUNITIES.
You can find the past paper here.

49 comments:

Anonymous said...

nice job but can you find the mp3 and the keys, too?

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

Past Papers are distributed to EFL schools along with the mp3 and keys.

Anonymous said...

I cannot find the key and the mp3 of the level 4 may 2009 past paper and I would like to correct it.Please help me.

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

Send me your email address so that I can help you out.

Anonymous said...

my e-mail address is:marakomou@yahoo.gr.
thanks!

Anonymous said...

sorry, my e-mail address is:marigoulamarako@yahoo.gr
thanks!

Anonymous said...

I'm waiting for you to send me the answers at level 4,May 2009 at my e-mail:marigoulamarako@yahoo.gr
thank you!

Anonymous said...

hello! i am sending an sos to the world!!i really REALLY need the answer key for edexcel 2008(levels 3 and 5).

Anonymous said...

hello... i am sad very sad or actually very very sad... i am afraid as in 2 weekw i am going for edexcel and i am sure(but not absolutely) that i am not gonna pass it....can sb help me????? please!!!!!! i need your help....

Anonymous said...

nobody answers.... but ok i understand.... what could you answer????? how could you help me???....

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

First of all,relax. Stress never helped anyone achieve their goals. I'm sure that if you have worked hard all year,you will do fine.

What makes you think that you won't pass the exam anyway?
Have you done any practice tests? What is your score?

It would be a good idea to revise some vocabulary. This is why I always emphasise the importance of a well-organised vocabulary notebook to my students. Focus on the examples you have written, NOT the translation.
Go through the work you have done all year and look at your mistakes. I'm sure you will see that you will easily find the correct answer now.

Last but not least, DON'T overdo it. Being ready for an exam means preparation in advance... There is only so much you can do at the last minute.

Hope I've helped you.

Smaragda

Anonymous said...

hi!!!

on 22 may i am going to give the edexcel exams for level 5...it is obviously a very difficult level,so i think that i am going to fail :(. my marks in past papers were: 49 55 57 60
62,5 72. my teacher told me to use more advanced vocabulary...but i cannot remember so many words...what is your opinion?could you help me?

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

Hi
Vocabulary is something that should be learned throughout the school year methodically. Of course improving vocabulary does not mean memorising lists. Focus on the examples as they will help you not only to learn the new words but how to use the word. Knowing the meaning of a word alone does not mean we know how to use it. Try to remember words by learning their synonyms, antonyms, phrases they are used in, idioms , collocation etc.
You can find some advice on studying by clicking "HOW TO LEARN" above. I suggest you read the topics "Mind Maps" and "Λειτουργια Μνημης". They will give you some ideas .
Hope my advice has been helpful. Remember, there is no need to be stressed about marks right now. Try to concentrate on your goal.
Wish you all the best!!

Anonymous said...

thank you for all your advice...i will try to do as much as possible.

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

Don't forget "give exams" is Greeklish. We say "take an exam " or "sit an exam".

Anonymous said...

Hi, I would also be grateful if you could send me the listening part and the answers of edexcel L5 may 2009!!I'm taking the exams next week and I've just found your blog!!It's very helpful!!my e-mail is iropet@hotmail.com
thanx

Anonymous said...

I'm looking for the key and the tape of edexcel level 3, may 2009.
Could you help me?

Anonymous said...

I'm looking for the key and the tape of edexcel level 3, may 2009.
Could you help me?
my e-mail is: papkl@hotmail.com

Anonymous said...

..

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

The answer key and mp3 are available on the internet. You can now download the zip file. Please inform me if you have any problems with the links.

Anonymous said...

hi iam looking for the past paoers of May 2010 edexcel... i want to find the key for L3 but i cannot. could u please help me??? it is an emergency....

Anonymous said...

please......

Anonymous said...

fg

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

Hi
Hope you all had a great long weekend. Hope you pass your exams.
Anonymous...I think you're rushing too much. The May 2010 exam took place 3 days ago. It's barely a 'past' paper. There's no point worrying about your answers now.
I'll post the May 2010 paper as soon as I have it.

Anonymous said...

thanks... and you are right i care too much but it is because i dont think i have passed it as i found it a bit difficult.. i am worried and i want to find the keys( even if there is no point for it...).Anyway thanks for your answer and i hope i have passed it....

Anonymous said...

hi
it is me but i forgot to ask you something about the results of edexcel... as u said edexcel took place about 4 days ago and i know that it's very early for the results but i would appreciate it if u could tell me the exact date that edexcel reslts will be availiable on the internet so that i will be able to find them.... I would be very happy if u could tell me that as it is important for me to know when exactly i will be able to find them.(I have been told that the results will be given about 2 months after the exam). So i think that they will be on the internet on July. please give me the exact date....

Anonymous said...

can u give me the exact date???? if u know it tell me please...... i have asked u days ago but u have not answered yet... Why??? please tell me...

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

I'll let u know about the exam date as soon as I find out. Things have been crazy around here lately, what with exams , end of year perdormance and preparation for summer lessons.

Anonymous said...

when will you find out????? you are not helpng me as much as u can.... I understand that things are crazy there but don't tell that to me as i can't do anything about it... I just wamted a simple information and i asked u for it but you didn't know the date.... Anyway it's ok.... I'll try to find it on my own.... Thanks gor your answer... bb

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

Glad everything is OK . I must say you are quite demanding for an 'anonymous' reader. As for whether I am helping you as mich as I can, believe me I AM. I strongly advise against students calculating how they did in an exam using a key AND worrying about exam results all summer. This is what I do with my students and this what I recommend to blog readers even if they are not my students.

Instead of worrying about exam results, you could brush up on your grammar as we never say TELL TO ME , we always say TELL ME. You can find other grammatical errors (which definitely could not count as typos) if you take a careful look at your previous comments.

Wish you good luck in your exams (the results, not finding out the exact date!!).

Anonymous said...

hi!!!!

on 17/6 i am going to sit the T.I.E exams...for level 5!!!
what is your opoinion about these exams???my friends tell me that they are not so good therefore not many students prefer to sit them...

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

There is no such thing as a good or bad exam. If this exam suits your learning style and the certificate is recognised then it it the right one for you.
Many teachers and students are a little suspicious when it comes to new exams. You can't blame them since there are so many examination bodies in Greece. Although none of my students have taken the TIE exam, I must admit that I do like the format.
Get back to me with your impressions about the exam.
Wish you good luck
Smaragda

Anonymous said...

Hi!!!!!

i would like your advice about state exam... Do you think that it is good enough for other countries??? I know that it is enough good for Greece but i wonder if for examle i would o work with in other countries out of Greece..... Actually i don't think so (as my teacher told me) but i would like to know your opinion about this exam... Please tel me...
Thanks.

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

Hi

I have to agree with your teacher. You would also need a higher certificate in order to work abroad and KPG does not yet have a level C2.

Anonymous said...

Ok
thank you very much for your advice...

Anonymous said...

hiiii smaragda...i am the girl who told you that on 17/6 is going to sit the TIE exams....However i took these exams yesterday!!! as you may see i am very happy because i have done my best therefore i believe that i have passed the exems....i hope so...
I don't know if you are aware of TIE exams,so i'll give you some information about them:
all candidates have to make an investigation,they should collect information about a news story and finally,they have to read a book and prepare its plot summary.
Well,as for the speaking,the examiners were very very friendly...they asked me some questions about myself and then they asked me to tell them some things about my investigation (it was based on DIGEA).After that,they made questions about it and then they told me to show the book i read.i informed them about the book and i gave them many details.Fortunatelly,i had lots of information for all of their questions.Then,they were speaking with my partner and finally they gave us some pictures and we discuss on them.
As for the writting,i wrote about the nwes story (i have chosen the devastating earthquake in Haiti) .The theme of the essay was 'the things i learnt by doing this news story'.the other topic of the writing was about olimpic games...
That's all!!!!

zafeiroula

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

Hi Zafeiroula

I'm so happy you did well in your exam. Do you think you will have reached C2 level? After your question about this exam I decided to take a closer look at it . It's impossible to prepare students for many different exams (there are so many now!)but I really liked the format of TIE. I have already suggested it to a couple of my students. Although they didn't really like the idea of reading a book (unfortunately kids haven't beeen taught to love reading)they are thinking about it. I believe the TIE exam tests real knowledge and not just rules and memorisation of vocabulary. My next blog post will be about it. Thank you for bringing this exam to my attention. Let me know how you scored :)

Anonymous said...

hmmm...i don't know if i have reached c2 level...(i don't wanna say 'big' words). nevertheless i hope for the best...the results of these exams will be revealed in 20 days...i think so.i can't wait to see them!!

p.s i am very happy that you have informed your students about TIE exams

lots of kisses
Zafeiroula

Anonymous said...

so...i can't understand something..!!!!why the listening parts of edexcel exams are not heard very well to the participants...????it is a common belief that this happens due to repsresenters of edexcel exams who want the failure of the participants to gain more money each year by them...!!!

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

I think the quality of the sound has to do with the facilities. An examination body like Edexcel would always want the best testing conditions for all candidates. As for the argument that they would gain more money, this does not make any sense since they would only lose 'customers'. Students failing an exam would probably choose a different one the next time and the universities holding the exams can only gain more money ,as you say, by offering the best quality exams therefore attracting more candidates.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

any key answers L5??????

Anonymous said...

I am taking the edexcel L5 what score do i have to gain so i could pass!!!!!!pls emergency i am going to take my exam the other week ... fast plss

Anonymous said...

I am thinking of choosing the edexcel examination and I want to see if I can pass level 5 .In this blog I found some recent past papers but the listening and the key are not included.can you lend me a hand?My e-mail is vaitsaniek01@yahoo.gr

Anonymous said...

which score should i achieve to pass the edexcel level 3 ?

Anonymous said...

the score you should achieve is 60 per cent.

sofia said...

I'm looking for the key and mp3 of edexcel level 4 and 5 may 2009.Could you plz help me?
my e-mail is: sofitsa-z-@hotmail.com

Kind regards,
sofia

english.gr Κεντρο Ξενων Γλωσσων said...

Many blog readers have asked for the keys and mp3s for various exams at times.

The links posted on this blog direct you to resources freely available on the internet. I cannot upload / share any other resources. However, I am willing to answer any questions you may have concerning specific topics or questions. Feel free to email me at any time.

Note: I will NOT make answer keys for students (or teachers!)

Anonymous said...

ποτε βγαινουν τα αποτελεσματα edexcel level 5 μαιου 2011?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails