Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Friday, 30 July 2010

Αντιστοίχιση πτυχίου Advanced grade A με επίπεδο Proficiency
Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν τις εξετάσεις CAE του Cambridge ESOL με βαθμό Α θα λαμβάνουν πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι το επίπεδο τους είναι αντίστοιχο με αυτό του C2 (Proficiency). Η αλλαγή αυτή ισχύει για πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Μάρτιο του 2010. Η αναφορά του ανώτερου επιπέδου στο πτυχία δεν συνεπάγεται και αυτόματη αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Το πτυχίο εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε επίπεδο C1 - Γ1. 


Cambridge ESOL has announced that as of March 2010 all candidates achieving a grade A in the CAE will receive a certificate showing that their result is at level C2 (Proficiency). However, this does not mean that this certificate is recognised by ASEP at C2. 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails