Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Στη πρώτη σελίδα βλέπετε τις πρόσφατες αναρτήσεις. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη ανάρτηση επιλέξτε κατηγορία από το μενού / ετικέτες ή κάντε αναζήτηση.

Saturday, 25 September 2010

IELTS Format and Free Preparation Materials

Format


Total Test Time 2 hours 44 minutes

 All candidates take the same Listening and Speaking tests and then choose between the Academic or General Training Reading and Writing tests.

Academic : for undergraduate or postgraduate studies
General Training : for vocational or training programmes

Parts 
  • Listening
  • Reading (Academic or General Training)
  • Writing (Academic or General Training)
  • Speaking


Listening


Sections 1 & 2 include a conversation and a monologue on topics of general interest.
Sections 3 & 4 include a conversation and a monologue on educational topics (lecture etc)
The Listening part of the exam lasts aproximately 30 minutes and consists of 40 items. Candidates hear the recording only once and are given 10 mintutes at the end to transfer their answers.

Reading 


 Candidates are given 60 minutes to complete all three sections (40 items).

  • Academic

There are three texts taken from journals, books, magazines and newspapers.

  • General Training
There are three texts taken from newspapers, advertisements, instruction manuals and books.

Writing 

Candidates are given 60 minutes to complete two tasks. The second task contributes twice as much as task 1 to the Writing score. 
  • Academic
For the first task, candidates are required to write at least 150 words based on a diagram, chart or graph. The second task is an essay of at least 250 words in response to the statement given.
  • General Training
For the first task, candidates are required to write a letter of at least 150 words in response the the given information. The second task is an essay of at least 250 words in response to the statement given.


Speaking

The Speaking tests takes 11 - 14 minutes. After the warm up, candidates are asked to talk on a topic based on the prompts they are given. They will then engage in a conversation on issues related to the topic. There are three parts in the Speaking exam.

Online Preparation Materials

Read about the format of the exam and take a quiz to see how much you know about IELTS. You can also find practice texts , exam papers and advice on how to practice for the speaking test.

Thursday, 23 September 2010

Τμήματα Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας

Pre- Junior A

Η Pre-Junior A είναι το προνηπιακό τμήμα για παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών. Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με την Αγγλική γλώσσα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται δωρεάν και χωρίς κόστος εγγραφής.

Pre Junior B

Η Pre-Junior B είναι το νηπιακό τμήμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 7 ετών. Μέσα από τραγούδια , εργασίες και ζωγραφιές η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Γίνεται και η πρώτη εισαγωγή στην αλφάβητο, τη γραφή και την ανάγνωση.

Junior A

Η Junior A είναι η πρώτη προκαταρκτική τάξη. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να αποκτήσουν από αυτό το επίπεδο τις σωστές βάσεις ειδικότερα ως προς τον τρόπο μελέτης ώστε να έχουν μια ομαλή πορεία στη συνέχεια.

Junior B

Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά γνωρίζοντας ήδη να διαβάζουν, να γράφουν και να συντάσσουν δικές τους προτάσεις, επεκτείνουν το λεξιλόγιό τους και μαθαίνουν καινούρια γραμματικά φαινόμενα. Διαβάζουν και κατανοούν πιο σύνθετες προτάσεις , οδηγίες , διαλόγους και μικρά κείμενα.

A Senior

Η A Senior είναι η πρώτη (κανονική) τάξη. Οι μαθητές εφαρμόζουν στην πράξη  τις γνώσεις τους τόσο στον προφορικό λόγο όσο και στον γραπτό λόγο.

B Senior 

Στο επίπεδο  B Senior  οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε όλες τις δεξιότητες (λεξιλόγιο, γραμματική, ακουστική κατανόηση, παραγωγή προφορικού λόγου). Γίνεται εισαγωγή σε πολλά είδη γραπτού λόγου (αφηγήσεις, γράμματα ...)

C & D Senior*

Στη C & D Senior το επεκτείνεται το λεξιλόγιο των μαθητών με πολλές καθημερινές και ιδιωματικές εκφράσεις. Όλα τα είδη γραπτού λόγου γίνονται αναλυτικότερα.

E Senior * 

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου επιπέδου Β1 αποκτώντας αναγνωρισμένο πτυχίο και ταυτόχρονα σημαντική εμπειρία στο τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων επιπέδου Β2 (Lower) που θα ακολουθήσουν το επόμενο έτος.

B2 (Lower)**

Οι μαθητές εκφράζονται με άνεση στο προφορικό και γραπτό λόγο για καθημερινά θέματα. Έχουν τις ικανότητες να επιχειρηματολογούν και να αναπτύσσουν ποικιλία θεμάτων. Στο τέλος της χρονιάς συμμετέχουν σε αναγνωρισμένες εξετάσεις επιπέδου Β2.

C1 (Advanced) & C2 (Proficiency) **

Οι μαθητές χειρίζονται τόσο τον προφορικό όσο και γραπτό λόγο με άνεση πάνω σε σύνθετα θέματα. Συμμετέχουν στις αντίστοιχες αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας.

Ενήλικες


Οι ενήλικες μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε τμήματα κλασσικής διδασκαλίας ή μαθήματα εξ αποστάσεως (σε συνδυασμό με μαθήματα με καθηγητή).


TOEIC ,  TOEFL ,  IELTS


Οι εξετάσεις αυτές απευθύνονται σε ενήλικες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές δείτε τη σελίδα εξετάσεων "Exams". Γίνονται εντατικά μαθήματα προετοιμασίας για όλα τα επίπεδα.


*Μαθητές που επιτυγχάνουν στις τελικές εξετάσεις με μεγάλο ποσοστό έχουν την δυνατότητα να παραλείψουν την τάξη D ή E.

** Δείτε την αντιστοιχία επιπέδων και πτυχίων αναγνωρισμένα από την Ε.Ε και το ΑΣΕΠ εδώ


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails